!!!   PRIHLASOVANIA na KURZ PRE DETI a DOSPELÝCH  !!! - cez prihlasovací formulár POD ROZVRHOM nižšie

!!!   PRIHLASOVANIE - na JEDNORAZOVÝ VSTUP !!! - priamo cez lekciu v ROZVRHU

Inštrukcie pre používanie rezervačného systému nájdete tu

Používaním rezervačného systému súhlasím s prevádzkovým poriadkom klubovne SPOLOČNE RÁSŤ o.z. a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vedenia databázy členov a sympatizantov OZ, vystavenia a vedenia účtovnej dokumentácie a zasielania informačných elektronických správ, zverejňovania fotografií zo spoločných aktivít na web stránke a sociálnych sieťach OZ v zmysle nariadenia EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona SR č. 18/2018 Z.z.. Tento môj súhlas dávam slobodne a trvá až do jeho odvolania a beriem na vedomie skutočnosť, že môžem udelený súhlas kedykoľvek odvolať v písomnej forme.

Pre správne fungovanie rezervačného systému je potrebné mať povolené Cookies vo vašom web prehliadači. Používaním rezervačného systému súhlasíte s používaním cookies.

PRIHLÁSENIE NA KURZ DETI a DOSPELÍ

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári za účelom vedenia databázy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento môj súhlas dávam slobodne a trvá až do jeho odvolania a beriem na vedomie skutočnosť, že môžem udelený súhlas kedykoľvek odvolať v písomnej forme.
Súhlasím so zasielaním informačných správ e-mailom.