Cieľom je informovať a poradiť rodičom, čo, kedy a akým spôsobom by sa malo dieťa naučiť a prečo z hľadiska jeho psychomotorického vývoja. Ukázať a naučiť rodičov motivovať dieťa k aktívnemu pohybu, sledovať kvalitu jeho prejavov a stimulovať ho k postupnému rozvoju jeho zručností s ohľadom na princípy psychomotorického vývoja.

Pre koho je konzultácia určená:

 • pre rodičov s deťmi do jedného roka,
 • pre tých, ktorí sa chcú uistiť, že psychomotorický vývoj ich dieťaťa je adekvátny k veku dieťaťa,
 • pre detičky, ktorých psychomotorický vývoj je oneskorený.

Náplň konzultácie:

 • oboznámime sa so správnym psychomotorickým vývojom dieťatka a to v jeho najdôležitejšom životnom období, t.j. od narodenia do jedného roka. Práve v tomto období prechádza dieťatko najbúrlivejším vývojom.
 • pozorovanie dieťaťa, jeho pohybových prejavov a následné upozornenie na odchýlky od správneho psychomotorického vývoja   a odhalenie príčin. Ukážeme si návody ako stimulovať dieťatko v jednotlivých mesiacoch jeho vývoja k zvládnutiu všetkých pohybových vzorcov od vzpriamovania hlavičky, pretáčania sa, cez lozenie až po chôdzu.
 • návrh prevencie a ukážka správnej stimulácie dieťaťa prostredníctvom cvikov a  manipulácie s dieťatkom.
 • odporučenie programov na podporu kvalitného psychomotorického vývoja – cvičenie, plávanie a iné.
 • na konzultácii sa na Vás teší lektorka psychomotorického vývoja a plávania detí Marcela Csillaghyová

Trvanie konzultácie:

 • do 60 min., príspevok 30e*, pre naše cvičiace a plávajúce mamičky 25e*
 • v prípade dlhšieho trvania sa cena upravuje podľa reálne času
 • spôsob: osobná konzultácia, telefonická, online + video: Skype, Whatsapp …
 • *mimo MA sa k cene pripočítajú náklady na dopravu