bodyART je intenzívny holistický funkčný celotelový tréning, ktorý kombinuje silu, flexibilitu, kardio a dýchanie. Na základe princípov Yin a Yang a 5 prvkov, tréning bodyART vytvára dynamiku medzi aktivitou a pasivitou, napätím a uvoľnením.

Lektorka: Oľga Bartalská