Spoločne RÁSŤ O.Z.
Jána Hollého 12
901 01 Malacky

IČO: 50954440
DIČ: 2120552390
IBAN: SK51 8330 0000 0029 0125 5886 Fio banka

IBAN: SK38 0900 0000 0051 5670 9342 Slovenska sporitelna

tel.: 0910 949 398

email: info@spolocnerast.sk

Máte otázky? Napíšte nám.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári za účelom vedenia databázy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento môj súhlas dávam slobodne a trvá až do jeho odvolania a beriem na vedomie skutočnosť, že môžem udelený súhlas kedykoľvek odvolať v písomnej forme.