Pre bábätká vo veku 0-4 mesiace.

Prečo „plávanie“?

 • najlepšie je začať s dieťaťom „plávať“ od narodenia, dá sa však začať kedykoľvek, nikdy nie je neskoro
 •  prirodzená adaptácia na vodné prostredie
 • nadľahčenie = zvýšená pohyblivosť
 • zmysluplný a pravidelný čas venovaný dieťaťu
 • všestranný zdravý vývoj dieťaťa vplyvom širokej škály podnetov (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, rovnováha, koordinácia pohybov, sila svalov…)
 • psychické a fyzické uspokojenie dieťaťa (dieťa lepšie prospieva, je aj spí)
 • kvalitný psychomotorický vývoj dieťaťa (manipulácia na suchu a aj vo vode zodpovedá psychomotorickej vyspelosti dieťaťa)
 •  otužovanie organizmu dieťaťa
 • zlepšenie peristaltiky čriev
 • prehĺbenie vzájomného porozumenia a následnej citovej väzby medzi rodičom a dieťaťom
 • spestrenie denného režimu dieťaťa a rodiča na materskej dovolenke
 • odreagovanie od každodenných starostí pracujúceho rodiča

Čomu sa budeme venovať?

 • cvičenie a „plávanie“ prebieha v pomalom, kľudnom tempe s doprovodom pesničiek
 • manipulácia s dieťaťom = cvičenie s rodičom v náručí
 • motivácia k aktívnemu pohybu na podložke
 • škádlivky, cvičenie na gymballe, masáž dojčiat
 • nácvik kúpania
 • nácvik vstupu do vody
 • nácvik odpočinkových polôh
 • nácvik polohy na chrbátiku až do úplného uvoľnenia
 • nácvik prvkov školy potápania a tzv. abecedy potápania = prijať vodu na tvár
 • nácvik vydychovania rodičov do vody

Ako často, kde a s kým?

 •  1-2x do týždňa
 • v domácnosti vo vani, vaničke alebo kýbliku
 • pod vedením kvalifikovanej inštruktorky

Viac informácií nájdete TU >>>