Kurz je venovaný všetkým, ktorí chcú porozumieť najmenším deťom, pripraviť im vhodné podmienky a prostredie pre adaptáciu na život mimo bruška a venovať im kvalitnú starostlivosť.

Cieľ:

Naučiť rodičov porozumieť potrebám novorodenca, vytvoriť mu ideálne podmienky a prostredie pre odpočinok a vývojové aktivity. Manipulovať a pracovať s dieťaťom v súlade s jeho potrebami, vývojovými možnosťami a najnovšími poznatkami z oblasti psychomotorického vývoja dieťaťa.

Naučíme sa:

  • čo ovplyvňuje vývin dieťaťa počas vnútromaternicového života a tesne po pôrode
  • porozumieť a komunikovať s dieťaťom (novorodencom) – čo zvláda a čo sa naučí počas prvých týždňov života
  • ako pomôcť dieťatku adaptovať sa na život mimo bruška – vytvoriť mu vhodné podmienky, denný režim, rituály
  • oboznámime sa so správnym psychomotorickým vývojom dieťatka a to v jeho najdôležitejšom životnom období, t.j. od narodenia  do jedného roka. Práve v tomto období prechádza dieťatko najbúrlivejším vývojom. Ukážeme si návody ako stimulovať dieťatko v jednotlivých mesiacoch jeho vývoja k zvládnutiu všetkých pohybových vzorcov od vzpriamovania hlavičky, pretáčania sa, cez lozenie až po chôdzu.
  • zásady správnej manipulácie s dieťatkom – zdvíhanie, nosenie, chovanie v náruči, pokladanie, ukľudňovanie pri plači, pretáčanie, polohy k sociálnemu kontaktu, odpočinkové polohy, prebaľovanie, polohy k umývaniu zadočku a sprchovaniu. Pri zmenách polôh sa dieťatko vyrovnáva s gravitáciou, musí klásť odpor – čím nevyhnutne posilňuje a postupne zapája jednotlivé svalové partie a rozvíja svoje psychomotorické zručnosti. Tie majú následne viesť k zodvihnutiu a udržaniu hlavičky, prvému vzpriameniu, obratom atď. až k samostatnému vzpriameniu a chôdzi. Správnym narábaním – manipuláciou s dieťatkom mu môžeme výrazne pomôcť k správnemu motorickému i psychickému vývoju, alebo naopak nesprávnou manipuláciou môžeme jeho psychomotorický vývoj spomaliť alebo nasmerovať nesprávnym smerom.
  • Kurz vedie Ing. Marcela Csillaghyová, lektorka pohybovej, psychomotorickej a plaveckej výchovy novorodencov, batoliat a detí predškolského veku. Lektorka kurzov Nežnej náruče podľa Evy Kiedroňovej.

Poplatok za kurz: 40€/osoba, druhý rodič/partner/ 5€

Pre účastníčky kurzu Pokojný pôrod - VIP cena 35€/osoba, druhý rodič/partner/ 5€

Prihlásenie: info@spolocnerast.sk