Tanečná príprava

Na hodinách tanečnej prípravy si malí tanečníci budú osvojovať správne držanie tela, základné názvy pri tanci, zlepšia koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, budú zvyšovať ohybnosť, vnímanie hudby, rytmus a  naučia sa tanček.  Príprava je vhodná pre všetky tanečné štýly. Využijeme prvky jednak z baletu,  tak z národných tancov, ako aj tzv. izolácie (schopnosť ovládať  jednotlivé časti tela samostatne).

Pre deti 6 - 8 rokov

Lektor Adela Matej Kučerová

Prihlásiť