Tanečná príprava

Na hodinách tanečnej prípravy si malí tanečníci budú osvojovať správne držanie tela, základné názvy pri tanci, zlepšia koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, budú zvyšovať ohybnosť, vnímanie hudby, rytmus a  naučia sa tanček.  Príprava je vhodná pre všetky tanečné štýly. Využijeme prvky jednak z baletu,  tak z národných tancov, ako aj tzv. izolácie (schopnosť ovládať  jednotlivé časti tela samostatne).

Lekcie prebiehajú PONDELOK 17.00. Pre deti vo veku 6-12 rokov. Skupiny budú rozdelené podľa veku.

Kurz 9+1 (náhradná) lekcia v cene 70€.

Prihlásiť