Každý piatok sa naša klubovňa premení na herňu v štýle Montessori. Detičky sa tu môžu učiť a trénovať si zručnosti, ktoré ich vnútorný "tvorca" v danom okamihu považuje za potrebné. Deje sa to v prítomnosti svojho rodiča, ktorý je pre dieťa len sprievodcom. Hodina nie je organizovaná, čo znamená, že len dieťa samo si volí, čím strávi čas a samé si určí, ako dlho sa danej činnosti potrebuje venovať.
Rozdelenie podľa veku je orientačné, podľa potreby môže dieťa navštevovať aj druhú skupinu. Tiež je možné prísť s dvoma deťmi rozdielneho veku.
V skupine je max. 10 detí.
Vek: 6 - 20 mesiacov
Detičky si svoje potreby napĺňajú pri aktivitách rozvíjajúcich hrubú motoriku, ako je napr. preliezanie a trénovanie rovnováhy, jemnú motoriku rôznymi vkladačkami, navliekačkami, guličkovou dráhou alebo spoznávajú svet napr. cez priraďovanie, párovanie, a iné..
Vek: 20 - 36 mesiacov
Detičky si svoje potreby napĺňajú pri aktivitách rozvíjajúcich hrubú motoriku, ako je napr. preliezanie a prenášanie vecí, jemnú motoriku aktivitami každodenného života, alebo rozvíjajú zmysly, oblasti ako jazyk, matematiku, prírodovedu a iné cez skladanie puzzle, ružovej veže, kreslenie do krupičky a pod.