Diagnózy, pre ktoré je SM Systém cvičenie vhodné:

 - kyfóza a lordóza
- skolióza
- spondylolýza, spondylolistéza, iné spondylopatie
- ochorenia krčných medzistavcových platničiek (myelopatia, radikulopatia a i.)
- ochorenia lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou, radikulopatiou
- schmorlove uzly, ischias
- artróza, plochá noha, vnútorné poruchy kolenného kĺbu, osteoporóza bez patologickej fraktúry
- poruchy chôdze, bolesti hlavy, závrat, migrény a iné bolesti hlavy

 Aké sú hlavné princípy SM (SPS) systému cvičenia?

- Stabilizácia chrbtice špirálovými svalovými reťazcami
- Aktívny útlm svalov uložených pozdĺž chrbtice
- Natiahnutie chrbtice smerom hore
- Os tela je zhodná so zemskou príťažlivosťou
- Extenčné pohybové vzory v pletenci ramennom a panvovom

 Detailne naučené cvičenia SM Systému sú účinné na rehabilitačnú liečbu, 
prevenciu, regeneráciu, kondičný i výkonnostný tréning v jednotnom metodickom postupe.

Kombinácia správnej masáže a aktívne cvičenie SM systému je ideálnou kombináciou pre každé telo.
Naučíme vás cvičiť detailne každý cvik. Napriek zdanlivej jednoduchosti cvikov je dôležitý každý milimeter pohybu do správnej polohy. Správne držania tela, správny pohyb v bežnom živote a úprava stravovania prináša želaný efekt.

O LEKTORKE OĽGE