Systemické konštelácie sú metódou, ktorá hľadá každému miesto v systéme (rodina, firma, spoločnosť,..). Každý systém vytvára systémové pole, v ktorom pôsobia jeho zákony a poriadok.

Človek sa dá prirovnať k stromu, má korene, ktoré nevidíme. Tak je to aj s našimi spojeniami v rôznych systémoch.

Neexistuje človek, ktorý by nepatril do systému, napr. do systému svojej rodiny. Spojenie s členmi našej rodiny je omnoho silnejšie ako vidíme. Bez ohľadu na situáciu, každý človek má iba jedného biologického otca a jednu biologickú matku. Oni mu dali najväčší dar, ktorým je život. Od nich získava svoju životnú silu a energiu, dokonca aj vtedy, ak je napr. sirota alebo svojich biologických rodičov nepozná.

Pre každý systém platí určitý zákon alebo poriadok. 
Ak je tento poriadok dodržiavaný, cítime podporu a silu. V opačnom prípade s nami hádže a zametá, chce nás upratať.

Silný a slobodný človek pozná svoje miesto (v systéme), uznáva svoje hranice a obmedzenia a tým prijíma život taký aký je.

Ak si vytvára ilúzie, na ktoré reaguje, potom mu život uniká, napr. nedokáže prijať úmrtie niekoho blízkeho, strach z bolesti..

Aj bolesť je energia, ak sa uzatvorí, napr. pri strate blízkeho, padne na niekoho iného zo systému a ten začne mať starosti, s ktorými si nedokáže poradiť.

Môžeme sa zapliesť do pocitov ľudí, ktorých sme nikdy nevideli, dokonca sme ani nemuseli vedieť, že niekto taký žil. Pôsobí na nás aj bolesť z lásky niekoho z rodičov k predošlému partnerovi.

Duša je väčšia ako človek, má človeka. Všetko chce žiť. Aj to negatívne, aj to, čo nechceme vidieť. Čím viac to potláčame, tým viac sa to chová ako zatlačená pružina, ktorá raz vystrelí.

Systém sa stabilizuje primeranou rovnováhou medzi dávaním a prijímaním.

Príchod na seminár je o 9.00 hod. Stravu a pitný režim si zabezpečí každý individuálne. Na obed je viac ako hodinová prestávka. V okolí sa nachádza niekoľko reštaurácií a kaviarní, kde sa dá naobedovať.
Odporúčame priniesť si teplé ponožky, prípadne prezuvky. Ako pomôcku si môžete vytvoriť a priniesť vlastný genogram (rodokmeň), do ktorého si poznačíte informácie o rodinných vzťahoch v priebehu niekoľkých generácií.

AKTUÁLNY ROZVRH S OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM NÁJDETE TU >>>