Ashtanga Yoga Mysore

Mysore štýl je tradičný spôsob výuky ashtanga yogy, akým učil Sri K. Patthabi Jois.

Každý študent cvičí na vlne vlastného dychu za pomoci individuálneho prístupu učiteľa. Na hodinách učiteľ prevedie žiakov sekvenciou od začiatku a počet asán sa zvyšuje v závislosti na kapacite každého študenta.

Je to najlepší spôsob, ako porozumieť vlastnej praxi, svojmu telu i mysli.

Mysore hodiny sú vhodné pre všetky úrovne, aj pre úplných začiatočníkov.

AKTUÁLNY ROZVRH S CENNÍKOM NÁJDETE TU >>>

Ashtanga Yoga Led Class

Fyzicky najnáročnejší štýl praktizovania ashtanga yogy. Takáto hodina je však skvelou motiváciou, kde je cítiť obrovskú energiu praktizujúcej skupiny, keďže sa všetci hýbu a dýchajú rovnako.

Je určená pre ľudí, ktorí pravidelne praktizujú yogu a navštevujú hodiny v štýle mysore.

AKTUÁLNY ROZVRH S CENNÍKOM NÁJDETE TU >>>